Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Engelli Sporcu Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi